rlze haber, rizedeki firmalar, rize firma rehberi, rize mobilya firmaları, rize gezilecek yerler, rize ikinci el, rize satılık araba, rize satılık ev, rize ilan, rize kiralık ev

Seçime Dürüst: Tüzük Değişikliği ‘Uyum Paketi’ Komisyonda Kabul Edildi, Peki Neler Değişti?

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri taşıyan anayasa değişikliğine ilişkin önerge, TBMM Tüzük Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifin Genel Kurul görüşmelerinin bugün başlaması planlanıyor.

s-99e9e1b94451452adcd06b498e390f2a4940c2Tüzük Komisyonu, AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop başkanlığında, “Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni” yine görüşürüz dün gece toplandı.

YSK Başkanı Sadi Güven hafta sonu yaptığı açıklamada tercih takvimini anlatmak için harmoni yasalarının çıkmasını beklediklerini kaydetmişti.

s-c0a4872ecab1ff19b6f46dcc227c16ef17fd88 Güven dün akşamki 23 Nisan resepsiyonunda da gazetecilerin soruları üzerine, “Cumhurbaşkanı için 100,000 oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak, bu hemen şimdi açık değil. Bunlar açıklandıktan sonra en kısa sürede biz tercih takvimini açıklayacağız. Bunun için gayret ediyoruz. Taslak neredeyse hazırlanmış” dedi.

TBMM seçimleri dört yılda bir yerine, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle benzer gün yapılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.

s-32f495d9fab664514831178214a8553a613e75 Bir kimse bununla birlikte ayrıca cumhurbaşkanı adayı keza de milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek.En artı iki kere cumhurbaşkanı seçilebilecek, fakat cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.Cumhurbaşkanı ve TBMM’nin atama sürelerinin dolmasından önceki son pazar günü oy verme günü olacak. Devir süresi, birlikte yapılan bir önceki seçim tarihi esas alınarak belirlenecek. Oy verme gününden geriye doğru hesaplanacak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin açılış tarihi olacak. Mevcut düzenlemede bu zaman 90 gün idi. Bu Nedenle, tercih süreci, oy verme gününden iki ay önce başlamış olacak.Seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete’de yayımlanarak ilan olunacak. Bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden birincil pazar günü cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak.

Cumhurbaşkanı adayları nasıl gösterilecek?

s-cc1c8489516435638fadcff6a3981343d70547Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan milletvekili genel seçiminde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan siyasi partiler veya en düşük 100 bin seçmen aday gösterebilecek.Namzet görünmek kişinin yazılmış muvafakatına emrindeki olacak. Aday manzara süresinin sona erdiği tarihten itibaren hiçbir şekilde yeni namzet gösterilemeyecek.Teklif ile siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylarını nasıl gösterebilecekleri belirleniyor.Buna kadar, TBMM’de grubu bulunan siyasi partiler grup kararıyla, öteki siyasi partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına namzet gösterebilecek.YSK kadar duyuru edilen zaman içinde, adayların isimleri, muvafakat belgeleri ve gerekli diğer belgelerle YSK’ye başvurularak aday gösterilmiş olacak. Her siyasi parti ya da parti grubu ama bir namzet için başvuruda bulunabilecek.Bir kişiyi birden pozitif siyasi parti grubu veya siyasi parti namzet gösterebilecek.Adaylarla ilgili veri ve belgelerde eksiklik saptama edilmesi halinde YSK göre, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi için 5 günlük vakit verilecek. Eksiklikleri verilen süre içinde gidermeyen siyasi partiler, aday göstermekten vazgeçmiş sayılacak.

Cumhurbaşkanlığına minimum 100 bin seçmenin yazılmış teklifiyle aday gösterilebilecek.

s-5fb14716b7266be722f9275c16b80197d0b8e4Teklifle anayasa değişikliği ile hukuk sistemine yeni getirilen, cumhurbaşkanlığına seçmenler tarafından aday gösterilmesinin yöntem ve esasları belirleniyor. Süreç, seçmenlerce namzet gösterilmek isteyen kişinin YSK’ye başvurmasıyla başlayacak.Seçmenlerce namzet gösterilmek istenen birey, kimlik ve açık adres bilgilerini ihtiva eden başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliliğine ilişkin belgelerle, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar dahilinde yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katının (131 bin 600 lira) ilgili maliye veznesine emaneten yatırıldığına dair makbuzla YSK’ye bizzat başvuracak.

YSK, dilekçe dilekçesi ve eklerini iki gün içinde inceleyecek, inceleme sonucunda, başvuranın seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi halinde tatbik reddedilecek.

s-10cc4d81dfe024a4ddb7033793e8bd4cb2b207 Başvuran bu kararın bildirilmesinden itibaren iki gün içinde baştan çözümleme talebinde bulunabilecek; YSK, bu talebi üç gün içinde karara bağlayacak. Data ve belgelerde eksiklik bulunması halinde, eksikliklerin tamamlanması için iki gün zaman verilecek. Bu zaman içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde uygulama reddedilecek.YSK, başvurusu kabul edilen kişileri ilan edecek. Seçmenler ancak bu ilanda açıklanmış kişilerden sadece biri için bir kez teklifte bulunabilecek.Seçmenler, adaylık teklifi için kayıtlı oldukları ilçe seçim kuruluna bizzat başvuracak. Başvuranın, seçmen niteliğine sahip olduğu ve daha önce namzet teklifinde bulunmadığı saptama edildikten sonradan, duyuru edilen listedeki kişiler arasından tercih yaptırılarak adayın bilgilerini ihtiva eden form imzalatılacak ve elektronik ortamda da kaydedilecek.Başvuran seçmene, namzet teklifinde bulunduğuna dair evrak verilecek. Aday görünüm formları, elektronik ortamda YSK’ya iletilecek ve maddi olarak ilçe tercih kurullarında saklanacak.Namzet görünmek isteyen kişinin talebi halinde, kendisi hakkında namzet teklifinde bulunanlara ilişkin formlar ve diğer bilgiler kendisine verilecek. İtiraza ilişkin hususlar YSK göre belirlenecek.

Teklifle, yurt dışındaki seçmenlerin randevu ile oy kullanması usulünden vazgeçiliyor

s-1c222717a1bb8c1e7014f4c5a78ae289aa87f4 Bunun yerine, yurt dışarıda yaşamış seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) göre belirlenen oy verme günlerinden, kendilerine uygun olan herhangi bir günde oy vermelerine olanak sağlanıyor. Oy faydalanma süresinin uzunluğu sebebiyle uygulamada ortaya çıkan zorlukların önüne geçilebilmesi nedeniyle, siyasi partiler yurt dışarıda her oy verme günü için farklı sandık kurulu üyesi bildirebilecek.Yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye’deki oy verme gününden önceki üçüncü güne değin oy kullanabilecek. Namzet teklifine ilişkin tatbik ve formların şekli ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin namzet göstermeleri dahil, bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin diğer yöntem ve esaslar YSK göre belirlenecek.Teklifle, yurt dışı seçmen kütüğüne açıklanmış seçmenlerin yurt haricen bulunan herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine olanak temin etmek nedeniyle, bu seçmen listelerinin oluşturulma yöntemi değiştiriliyor.Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, teklife ilişkin verdiği bilgide “Yurt dışındaki oy yararlanma süreleri uzatılmakta, randevu usulü kaldırılmakta ve yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlarımızın herhangi bir temsilcilikte oy kullanabilmelerine imkan tanınmaktadır” dedi.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Yorum bırakın