rlze haber, rizedeki firmalar, rize firma rehberi, rize mobilya firmaları, rize gezilecek yerler, rize ikinci el, rize satılık araba, rize satılık ev, rize ilan, rize kiralık ev

İçtüzük Değişikliği TBMM Genel Kurulu’nda Kabul Edildi, İşte Detaylar…

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

AKP İzmir Milletvekili ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, atandıkları tarihten daha sonra yapılan ilk birleşimde and meşrubat.

s-f0d0ee6a0f28f9f444d13fa5b2815939f372ad Anadolu Ajansı’nın aktardığı bilgiye takriben, Danışma Kurulu, Türkiye Büyük Halk Müziği Meclisi Başkanı ya da görevlendireceği başkanvekili başkanlığında siyasi parti grup başkanları veya başkanvekillerinden kurulacak.Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kullanım Komisyonu üyeleri de diğer komisyonlarda devir alabilecek.Bir siyasi parti grubu, komisyonlarda kendisine düşen kontenjandan Genel Kurulca seçilmiş bir üyenin yerine diğer bir ad bildirebilecek. Bu durumda Genel Kurulca dikkat çekici oyuyla seçim yapılacak.Komisyon toplantıları, TBMM üyelerine, Cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakanlara, bakan yardımcılarına ve üst kademe ulus yöneticilerine açık olacak.Komisyonlarda TBMM üyeleri, yürütme adına Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ve bakan yardımcıları laf alabilecek, fakat kurul üyeleri açık havada kimse değiştirme önergeleri veremeyecek ve oy kullanamayacak. Her milletvekili, üyesi olmadığı bir komisyonun belgelerini görüp okuyabilecek.Komisyona havale edilen evrak, komisyon başkanlığınca bastırılarak ya da elektronik iletişim kanalları kullanılarak mesai saatlerinde veya genel kurulun alıştırma saatleri içerisinde komisyon üyelerine dağıtılabilecek.TBMM Genel Kurulunun gündemi, “Başkanlığın Genel Kurula sunuşları’, ‘Özel gündemde yer alacak işler’, ‘Seçim’, ‘Oylaması yapılacak işler’, ‘Meclis soruşturması raporları’, ‘Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler’, ‘Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen öteki işler”den oluşacak.Danışma Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile “Genel röportaj ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler” için haftanın belirlenmiş bir gününde belirli bir zaman ayrılabilecek.Başkanlıkça lüzum görülen hallerde, “Kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işler”in röportaj sırası Danışma Kurulunca Genel Kurula önerge olunabilecek.Esas komisyonlar ve kanun teklifi sahiplerinin bu konu ile ilgili istemleri de Danışma Kurulunda görüşülecek. Bu husus hem elektronik duyuru panosunda bildiri edilecek.Başkanlığa gelen kanun teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporları ile yazılı soru, genel röportaj, Meclis araştırması, Meclis soruşturması önergeleri, gelen kağıtlar listesinde yayımlanacak. Bunlardan Genel Kurula sevk edilenler bu listede hem belirtilecek. Başkanlığa geliş tarihleri de keza gösterilecek. Gelen kağıtlar tatile rastlamadığı takdirde, cumartesi ve pazar günleri hariç her gün internette yayımlanacak ve birincil birleşim tutanağına eklenecek.

En fazla üç kişiye gündem dışı laf verilecek

s-ed05ddf31b57924533ac34fb768ce1ec21346eGörevde bulunan ya da görevinden bölünmüş olan cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleri ile ilgili suç işledikleri iddiasıyla TBMM aza tam sayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle Meclis soruşturması açılması istenebilecek. Parlamenter hükümet sisteminde tahsis yapmış başbakanlar ve bakanlar hakkında da bu hükümler uygulanacak.TBMM Genel Kurulunda kabul edilen TBMM İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Meclis Genel Kurulunda duyurulmasında zaruret görülen mucizevi hallerde, beşer dakikayı geçmemek üzere başkanın takdiri ile en çok üç kişiye gündem dışı söz verilecek.Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar olağanüstü telaş hallerde gündem dışı laf isterse başkan bu istemi yerine getirecek. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların açıklamalarından sonra siyasi parti grupları birer kere ve onar dakikayı aşmamak üzere tavır hakkına sahip olacak. Grubu bulunmayan milletvekillerinden birine de beş dakikayı geçmemek üzere laf verilecek.Bütçe sunuş konuşmasını yürütme adına cumhurbaşkanı yardımcısı veya bir bakan yapacak.Bütçe ve belirlenmiş hesap kanun tekliflerinin görüşüldüğü Genel Komite oturumlarına yürütme namına cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar katılabilecek, görünüm bildirebilecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar ya da gerekli durumlarda bakan yardımcıları ve üst kademe kamu yöneticileri, mucizevi hal durumlarında Meclis Başkanının daveti üzerine bilgilendirme yapmak üzere Genel Komite oturumlarına katılabilecek. Sayıştay Başkanı veya yetkilendireceği daire başkanı ya da aza, gerektiğinde TBMM’de açıklama yapabilecek.Cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, bakan yardımcıları ve üstteki kademe millet yöneticileri, kapalı oturumlarda bulunabilecek.Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun teklifleri hükümsüz sayılacak oysa TBMM üyeleri bu teklifleri yenileyebilecek. Yenilenen teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla komisyonca benimsenebilecek.Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş yazılmış soru, Meclis araştırması, genel mülâkat ve Cumhurbaşkanınca bir defa daha görüşülmek üzere geri gönderilen kanunlar hükümsüz sayılacak.Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan yürürlükteki Kanun Hükmündeki Kararnameler hükümsüz sayılmayacak ve bunlar hakkında kanun teklifleri hakkındaki hükümler uygulanacak.Yürürlükten kaldırılan Kanun Hükmündeki Kararnamemeler, bir raporla Genel Kurula sunulmadan işlemden kaldırılamayacak.Anayasa uyarınca, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla yerinde bulmasına emrindeki olan antlaşmalar, Cumhurbaşkanınca TBMM’ye genel gerekçesiyle sunulacak.TBMM Başkanı bu antlaşmaları Genel Kağıtlar listesinde yayımlayacak. Antlaşmaların gelen kağıtlar listesinde yayımından itibaren milletvekilleri tarafından antlaşmaların onaylanmasının yerinde bulunduğuna dair kanun teklifi verilebilecek.Bu öneri, diğer kanun tekliflerinin bağlı olduğu usule tarafından işlem görecek.

Genel ya da özel bağışlama ilanını taşıyan tekliflerin Genel Kurulda kabulü, TBMM üye bütün sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile mümkün olacak.

s-65e5be75aca190ba7f6393d4be1d8c9827dd16 “Vefat cezalarının yerine getirilmesine dair kanun tasarıları ile genel ya da özel bağışlama ilanını içeren kanun dizayn ve teklifleri” başlıklı TBMM İçtüzüğü’nün 92’nci maddesi, “Genel ya da özel affetme ilanını taşıyan kanun teklifleri” şeklinde değiştirildi.Gerekli reşitlik, söz konusu tekliflerin afla ilgili maddelerinde ve tümünün oylamasında ayrı ayrı aranacak. Teklif hakkında bahşedilen genel veya özel affetme ilanını taşıyan değiştirme önergesinin kabulü halinde, kabul için gerekli beşte üç çoğunluğun tespiti için bu önergenin oylanması açık oylama suretiyle tekrarlanacak. Öne Çıkan Teferruat ile MHP’nin Affetme Teklifi: ‘Faydalanacak Birey Sayısı 162 Bin 989’ –

İçtüzüğün “Veri Edinme ve Kontrol Yolları” başlığı, kısmın birinci bölümünün başlığı ise “Yazılı soru” biçiminde değiştirildi.

s-1dfd6edeb833036a77b0c71e052b3bc3eaf219 Değiştirilen içtüzüğün 96’ncı maddesine kadar, yazılı soru, kısa, gerekçesiz ve kişisel bakış ileri sürülmeksizin kişilik ve özel yaşama ilişkin konuları içermeyen bir öneri ile yazılı olarak cevaplanmak üzere milletvekillerinin, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılmış olarak soru sormalarından ibaret olacak. Yazılmış soru önergelerine evrak eklenemeyecek. Yazılmış soru önergesi, sadece bir milletvekili göre imzalanacak ve Başkanlığa verilecek.Başkan, içtüzük şartlarına uygun gördüğü önergeleri gelen kağıtlar listesinde yayımlayacak ve ilgili cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanlara gönderecek.

Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

Yorum bırakın