rlze haber, rizedeki firmalar, rize firma rehberi, rize mobilya firmaları, rize gezilecek yerler, rize ikinci el, rize satılık araba, rize satılık ev, rize ilan, rize kiralık ev

2023 Eğitim Vizyonu Açıklandı: ‘Pedagojik Formasyonları MEB Verecek, Sözleşmeli Öğretmenlik Süresi Azalacak’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Beştepe Ahali Kongre ve Kültür Merkezi’nde Ulusal Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni açıkladı.

Esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını ifade eden Bakan Selçuk, tüm okullarda tasarım-beceri atölyeleri kurulacağı bilgisini paylaştı.

Gelin detaylara birlikte bakalım…

s-5a73db4100b99e3904878b3830c9ceac47cee7 Mektep yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarının artacağını söyleyen Selçuk, ‘Önümüzdeki süreçte bütün yöneticilerimizin sürücü belgesi ve liyakat temelli olarak olması konusunda ülke çapında bir görüş açısını da paylaşmış olacağız” diye konuştu.

‘Sınav sayısından ziyade sistemle ilgileniyoruz’ diyen Ulusal Eğitim Bakanı Selçuk, tanıdık olmayan dil eğitiminin her yerde yapılandırılacağını söyledi.

s-20293dfb1f6f2eb1eff1e01c0df1ceea5c6d81 Selçuk, tanıdık olmayan dil eğitiminde TRT ile işbirliği yapılacağını duyurdu. Selçuk hem “Zamanla sınava giren öğrenci sayısını, sınavla girilen okul sayısını azaltırsak, okullarımız arasındaki imkan farklılıklarını azaltırsak o vakit zaten doğal olarak sınav baskısının azalması söz konusu olacak” dedi.

‘Sözleşmeli öğretmenlik süresi 4 yıla iniyor’

s-11f1d9f8bf7ade08e727af7314e941c85d6823 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise,  gelecek dönemde Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacağını bildirdi. Sözleşmeli öğretmenliğin her yerde düzenleneceğini söyleyen Erdoğan,  “Sözleşmeli öğretmenliği her yerde düzenliyoruz. 4 fazla 2 almak üzere toplam 6 sene olan kontrat süresini 3 fazla 1 toplam 4 yıla indiriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Pedogojik formasyon şartı kalkıyor.

s-f776a568467a277cf5b27fd4d8b6a9b34410ae Öğretmenliğe kabulde uygulanan pedagojik formasyon şartını kaldıracaklarını ifade eden Erdoğan, “Artık bu eğitimi Bakanlığımız verecek.” dedi. Keza Erdoğan, kreş eğitimini gerekli altyapıyı oluşturduktan sonradan gerekli ülkü getireceklerini söyledi. Hedefin velileri, muavin kaynak, soru bankası, özel ders, etüt ve güya bütün yüklerden kurtarmak olduğunu söyleyen Erdoğan, “Okullarımıza ek destekler vererek okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ile velilerimizi karşısında karşıya getiren uygulamaları da ortadan kaldıracağız” dedi.

2023 Vizyon Belgesi kapsamında eğitimde yapılacak diğer şansın dönmesi şöyle:

s-45b8d1f4c1383a5262cea2ea8e16095c2e489e

Mektep gelişim modeli

s-87b4de04779f906d43dbc32f83d5210124dc1b • Bütün okullarda Tasarım-Beceri Atölyeleri kuruluyor.• Müfredat çocuklarımızın ilgi, kabiliyet ve mizaçlarına kadar düzenleniyor.• Zorunlu ders saat ve çeşitleri azalıyor, esnek ve modüler bir ders çizelgesi oluşturuluyor.• Veriye dayalı yönetimle bürokratik meslek yükü azaltılıyor.• Eğitimin yönetiminde kullanılan bilgi tabanları bütünleştirilerek sadeleştiriliyor.• Çocuklarımızın öğrenmelerinin takibi ve desteklenmesi için öğrenme analitiği platformu kuruluyor.

Ölçme ve değerlendirme

s-32258e3afa0fecdb1514e4bf2d32dd9e90ddfa • Okullarımızda yeterlik temelli olarak değer biçme uygulamaları başlatılıyor.• Sınıftaki çocukların akademik başarılarının izlenmesi ve desteklenmesi için Türkiye genelinde ‘Öğrenci Başarı İzleme Araştırması’ yapılıyor• Sınavla öğrenci alan okullar aşamalı olarak azaltılıyor.• Çocuklarımızın tüm kademelerde izlenmesi ve desteklenmesi için ‘e-portfolyo’ sistemine geçiliyor.

Okulların finansmanı

s-b766859f77173fa164addac2f6c898c08a9233 • Okullara gelişim bütçesi veriliyor.• Eğitim hayırseverlerinin bağışları için il ve bakanlık teşkilatında yeni bir inşa kuruluyor.• Diğer bakanlıklarla işbirlikleriyle eğitimin finansmanında yeni bir kapasite yaratılıyor.• Mesleki teknik eğitim kurumlarının döner anapara gelirlerini arttırmak için yeni bir modele geçiliyor.

Özel eğitim, özel yetenek

s-ac07dc3176f655112337fcb0de82cb6c1b012c • Özel gereksinmeli çocukların tespiti için Türkiye genelinde taramalara başlatılıyor.• Yerel yönetimlerin özel eğitim birimleri kurması özendirme ediliyor.• Özel gereksinimli çocuklarımız için mobil eğitim setleri oluşturuluyor.• Özel yetenekli öğrenciler için mevzuat çıkarılıyor.• Özel kabiliyetli öğrencilerin desteklenmesi için bir komite oluşturuluyor.• Bilim sanat merkezleri tekrar yapılandırılıyor.• Özel yetenekli öğrencilerin eğitiminde mektep ve eğitim sistemindeki uygulamalar iyileştiriliyor.• Özel kabiliyetli çocuklar için müfredatta seçmeli dersler geliyor.• Özel yeteneklilerin eğitimine yönelik lisans ve lisansüstü hoca yetiştirme programları güncellenerek yayılımı sağlanıyor.

Tanıdık Olmayan dil eğitimi

s-804d89cb7111bffc5f79f2b97b72d38a0151b5 • Yabancı dil öğreniminde kademelere göre bambaşka öğretim yöntemleri uygulanacak.• Tanıdık Olmayan dil öğretmenlerine yüksek lisans ve milletlerarası sertifika imkanı sağlanıyor.• Okul ve program türlerine göre öbür dil becerileri ön plana çıkarılıyor.• Tanıdık Olmayan dil öğrenimi dijital platformları kuruluyor.• Yabancı dile öğreniminde erken yaş çocukları için oyun, öykü, karaoke kullanılıyor.

Temel ve ortaöğretim

s-02bdd75947304592078e3df396adc40b7286f6 • İlkokullarda anekdot yerine beceri temelli değerleme geliyor.• İlkokullarda teneffüs süreleri arttırılıyor.• İlkokul ve ortaokullarda Tasarım Beceri Atölyeleri kuruluyor.• Eğitim kayıt bölgelerinde Mektep — Semt spor kulüpleri kuruluyor.• Türkçe esas eğitimin öncelikli alanlarından biri oluyor.• Liselerde ders saatleri yarıya yakın azalıyor.• Çocukların mesleki yönelimlerine ilişkin yeni bir yapı kuruluyor.• Çocukların alaka kabiliyet ve mizaçlarına karşın seçmeli dersler geliyor.• Iş ve bilişim dünyasına ilişkin isteyen çocuklara ulusal ve uluslararası sertifika eğitimleri geliyor.• Bölge seçimi 9. sınıftan başlatılıyor.• Pansiyondaki yatılı öğrencilerin yemek yemek, yatak ve sosyal imkânları geliştiriliyor.

İmam hatip okulları ve liseleri

s-c9212fe1422635693886110f973323981c7fda • İmam konuşmacı okullarında program çeşitliliği korunuyor.• Ders çeşidi azaltılıyor.• Öğrencilerin yönelimine göre esnek ve modüler bir yapı geliyor.• Arapça ve İngilizce yaz okulları açılıyor.• İmam hatip okullarıyla üniversiteler arasında işbirliği mekanizmaları kuruluyor.

2023 Eğitim Vizyon Belgesi sosyal medyanın da gündeminde…

Yorum bırakın