bizim ataların sözleri

1. Ata sözlerimiz

Ata sözlerimiz

2. Ata sözlerimiz

Adami yapan da karidur, yikan da karidur.

Afkurmasını bilmeyen köpek, koyuna kurt götürür 

Ayranum budur, yarısı sudur Yersan da budur, yemesan da budur 

Bacanak bacanağı dere başukarı arar 

Bahane siğırlere dolanıyı sirtlere 

Bekle eşeğum bekle, manca pişerde yersun 

Ben derum torunum yok, o derki dedemsun dedem

Bilmeduğun atun gerisina geçma 

Bişe desem soz olur, demesam maraz olur 

Borç çıktı bine, gel elmanın dibine 

Cihanun corduğu dane bitmez 

Çalışta gavurun kizina kalsun 

Çocukla cirma yola olur başuna bela 

Çorbaki daşar, kepçenin pahası olmaz 

Değneğum dağarcığum, suparam süreceğum 

Demir taradi sağa da yaradi 

Dut demeğa dudak lazum 

Et diline bıçak eline 

El eliyla ilana tutma, ilana da yazik olur 

Etme kulum bulma zulum 

Evi sildim süpürdüm, gelin geldi oturdu

Eyi adam neyler mali? Çotisi de neyler mali?

Ezme, ezilma, orta kal 

Ezrayil vuru pençe, bakmaz ehtiyara gence.

Farzdan önce farz var.

Gemi aldın, kıçına; toprak aldın, içine; karı aldın başına bela

bir kız peşe kaçacaksa yan basar ayağını

Haçan gelin olursun ederler seni huri; sonra mısır ekmeği vermezler sana kuri.

Huçumet işine karışma, delinun işine karışma, Ellağun  işine hiç karışma.

İki şoza bir güneli üstüne bir hapsikoli

İlan topraği ufura ufura yer 

İlan eğrulur, buğrulur deliğune girinca doğrulur 

İyiluk yap at bayışağa 

Kalbim defter, dilum donmez 

Kalktı rahmetli, oturdi korbakor

Kara biber karadur, diremlan satiliyi. Kar da öyle beyazdur çureklen atiliyi.

Karının eyisi eve cirmez, çotisi yere cirmez.

Karinca çi kanadlanu, cebermeği yakin olur.

Kedi anasının canı içun sıçan tutmaz. 

Kedinun kuyruğuna basmayinca sana hirlamaz 

Kendume yer edeyim bak sağa ne edeyim 

Kestane kumuşiden çıktı, kerisini beğenmedi

Kız çay yaprağına bencer, zamanını keçurdun mi kartlaşur.

Kim verursa bağa yerum, ben ondan yana derum 

Korkma kişin kişundan, kork Aprilun beşinden, oçuz ayrilur eşinden

Köpeği andun, kutilayı hazırla 

Köpek tüyünü değişir, Huyunu değişmez  

Kumden halat olmaz 

Kurdun adi çikti, çakallar baş koparayi 

Lafun tutulursa haçimsun, tutulmazsa sen çimsun 

Madem kideyu miras, bende yiyeyum biraz

Mart kapudan baktirur, kazma kürek yaktirur

Mut mut dema armut de 

Ne doğrarsan çanağuna o gelur kaşığuna 

O kizim saha derum  o celinum sen işit 

Ormanlarin gozi var, yolun kilavuzu var

Ortak atun beli kiruk olur.

Ortak mala çöpek bile işemez 

Öküz eldi ortaklık bozuldu. 

Pahane uşağa, yarısı bayişağa 

Rize'ye vali olacağına, çay alum yerine bi sepetçi ol.

Sen kârin peşindesun haziri elden citti 

Siçan işedu denize da  oldi oğa ortak 

Siçan delikten siğmayi, hopeçileri da takar peşine 

Sirğan yerina sirğan biter 

Sünçer düştü terekten kirdi da belini 

Yetimun koletisi pişmez, pişseda yanar 

Yuz sene ilerisinu duşun, bir da cerisini 

Zayuf atun kıblesi olmaz

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları