Karadeniz Bölgesinde yaşayan ve insanlar için tehlike arz eden 10 hayvan.

1. BARAN ENGEREĞİ

BARAN ENGEREĞİ

Baran engereği,engerekgiller familyasından bayağı engereğin Türkiye'de Karadeniz bölgesinde endemik olan bir alt türü. Sırt bölgesinin rengi genel olarak siyah ya da grimsi kahverengi. Kuyruk ucu sarımsı. Bazen sırt biraz açık renkli olur. Nadir bir türdür.Genelde kemirgen ve diğer sürüngenleri yiyerek beslenirler. Boyuzunlukları 50cm ve 60cm ye  kadar çıkar.Genel olarak bilinen yılanlardan ufak olmalarına rağmen zehirleri etkili ve öldürücüdür. En az 2 saat içerisinde müdahale edilmelidir.

2. KAFKAS ENGEREĞİ

KAFKAS ENGEREĞİ

Güzel desenli ve kalın yapılı bir engerek türüdür. Baş üçgen şekilde, boyun belirgindir. Başın üst tarafı karinasız pul ve plaklarla örtülüdür. Baş rengi, sarımsı yeşilimsi olan üst labailler haricinde siyahtır.Sırt tarafın zemin rengi, sarımsı griden tuğla kırmızısına kadar değişir. Başın üzerinden başlayıp kuyruk ucuna kadar giden geniş siyah dalgalı bir bant bulunur. Aynı şekilde baş kısmından başlayarak vücudun yan tarafında da siyah bant vardır. Bakıldığında aslında siyah zemin rengi üzerine ince iki turuncu çizgi şeklinde bir desen algılansa da, engereklerde sırt şeridi durumu söz konusu olduğundan zemin rengi siyah değil turuncumsu olarak ele alınmalıdır.Karadeniz komşumuz Rusyada daha yaygındır. Boyu 50cm ve 70cm arasında değişir.Baran engereğine yakın familyadandır. Kendinden küçük tüm canlıları yer.

3. BOZ AYI

BOZ AYI

Karadeniz'de bir çok insan Boz Ayı tarafından saldırıya uğramış ve bunun üzerine Belgeseller bile çekilmiştir. İnsanların nasıl saldırıya uğradıklarını anlattıkları bu belgesellerde Boz Ayının tehlikeli ve koruma altında olduğu anlatılmaktadır. Arıcılıkla uğraşanların korkulu rüyası olmuştur. İnsanlar Ayıları korkutmak ve uzak tutmak için ne kadar yöntem bulsalar da başarılı olamadılar.Buda bu ayıların çok zeki olduklarını gösteriyor.Ayrıca Boz ayı Familyası 600 KG ulaşabilir. 3 Metreye erişebilirler.Bir pençesi ile binek bir arabayı delebilirler.

4. DENİZ ANASI

DENİZ ANASI

Türkiye sularında bulunan bir çok Deniz Anası türü vardır.   Türkiye sularının en zehirli ve en büyük türleri Kara Deniz sularında yaşamaktadır. Rhizostoma pulmo Turkis Hafif acı oluşturan Tentaküller kısadır ve çok acı vermeyen knidosistlerle çevrilidir, fakat uzun süreli dokunmalarda hafif kızarıklıklara sebep olabilmektedir. Habitat Sahillerimizde yoğundur. Bu büyük deniz anası sıklıkla büyük miktarlarda bulunur ve diğer organizmalar tarafından kullanılan mikrokozmalar olabilir. Genellikle juvenil balıklar ve küçük yengeçler için oral kollarıyla sığınak olabilirler. Karadenizde yaşayan ve kıyılarda çok rastlanan türdür.

5. KARAKULAK

KARAKULAK

Karakulak, kedigiller familyasından vahşi bir hayvan türü. Dış görünümü ile vaşağa çok benzeyip Step vaşağı, Mısır vaşak'ı gibi adlarla da anılmış olsa da daha sonraları moleküler DNA çalışmaları ile,tamamen farklı bir tür olduğu anlaşılmıştır. Karadeniz ormanlarında rastlansa da soyu tehlikededir. En ufak bir tedirginlikte saldırdığı bilinir.

6. BALİNA

BALİNA

Balinalar Türkiye sularının Nerede ise her yerinde görülmüştür.Fakat deniz turizmi ve deniz taşımacılığı nedeni ile eski zamanlara kıyasla daha az rastlanmakta. Türkiye'de tam çaplı bir araştırma yapılmadığından ne türlerin daha sık görüldüğü hakkında bilgi bulunmamaktadır.

7. KAPLAN KUM KÖPEK BALIĞI

KAPLAN KUM KÖPEK BALIĞI

Köpek Balığının en saldırgan türü olarak da bilinen Kaplan Kum Köpek Balığı Karadenizli balıkçıların ağlarına takılan büyük balıklardan. Görünümü ile korkutan bu balık 3 metreyi aşabilen uzunluğu ile de tüyler ürpertiyor. En kolay uyum sağlayan türdür ki bunun kanıtı Kızıl Irmakta yolunu kaybetmiş bir Kaplan Kum Köpek balığı bulunmuştur. Florida'da bir golf sahasında sel sonucu oluşan gölde yaşamını sürdüren ve üreyen köpek balığı büyük belgeselcilerin de dikkatini çekti.

8. TRAKONYA

TRAKONYA

Trakonya, halk arasında Çarpan balığı olarak da bilinen zehirli bir balık türüdür. Amatör balıkçıların genel olarak zehirlenme sebepleri olan bu balık ülke sularımızda yaygındır. Yüzgeçlerinde bulunan iğnelerde felce yol açabilecek zehir bulunmaktadır.

9. İĞNELİ VATOZ

İĞNELİ VATOZ

İğneli Vatoz Akdeniz ve Karadenizin Tamamında yaşar. Kuyruğunda bulunan gizli iğnesini tehlike anında savunma amacı ile kullanır. Bir dalgıcın kalbine saplanarak ölümüne neden olmuştur. Ayrıca bir köpek balığının çenesini deldiği gözlemlenmiştir.

10. GÜMÜŞ BÖCEĞİ

GÜMÜŞ BÖCEĞİ

Bir gümüş böceğinin boyu yaklaşık 1-3 cm arasındadır. Sırt bölgesi kubbelidir. Parlak gümüş renginde olanların yanında, başka renge sahip olanları da vardır. Boyu ve rengi, türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Gümüş böceğinin derisi katmanlı şekildedir.  Gümüş böceği, renginin genellikle gümüşe benzemesinden ötürü bu isimle anılır. Gümüş böceğinin başında bir çift anten vardır. Hepimizin tanıdığı bu böcek küçük görünse de ayaktan soktuğu anda felç ettiği bilim insanları tarafından kanıtlanmıştır.

Bu İçeriğe Tepki Ver (en fazla 3 tepki)Facebook Yorumları